google-site-verification: google283e6a372b145a3b.html

ทริปหนาวนี้ กระซิบรัก @ น่าน ราคา 3,999 บาท

ทริปหนาวนี้ กระซิบรัก @ น่าน ราคา 3,999 บาททริปท่องเที่ยว "กระซิบรักเมืองน่าน"

4 วัน 3 คืน ราคา 3,999 บาท / ไป 2 จ่าย 7,500 บาท
ราคานี้ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วันก่อนเดินทาง

จุดขึ้นรถ ลานจอดรถ BTS หมอชิต, โลตัสรังสิต,

นวนคร, โลตัสอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี คลิ๊๊กเช็คที่นั่ง

http://line.me/ti/p/eaYYfqXIpV คลิ๊กเลยรอบการเดินทาง


เดือนธันวาคม  :     (รอบที่ 1) ศุกร์ที่ 7 - จันทร์ที่ 10

                          (รอบที่ 2) เสาร์ที่ 29 ธ.ค. - อังคารที่ 1 (ราคา 5,000 บาท) ต่อท่าน


                       


*** ราคานี้รวม ***

1. ค่าบริการรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ไป - กลับ

2. ค่าประกันภัยทุนประกัน 200,000 บาท ทุกที่นั่ง (กรณีเสียชีวิต) ประกันส่วนนี้เป็นประกันส่วนเพิ่มจากประกันชั้น 1 ในรถ และ พรบ.

3. ค่าที่พัก 2 คืน (เต้นท์ 1 คืน และ ห้องพัก 1 คืน)

4. ค่าอาหาร 3 มื้อ (บนดอย 2 มื้อ, อาหารเช้าโรงแรม 1 มื้อ)

5. ค่าเข้าสถานที่

6. ค่าเจ้าหน้าที่ประจำรถ***โปรแกรม กระซิบรัก เมืองน่าน***

วันแรก

20.00 น.     รถออกจาก กทม. มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดน่าน (8 ชม.)


วันที่สอง

05.00 น.     ถึงปั้ม ปตท. จังหวัดน่าน ล้างหน้า ทำธุรส่วนตัว (เวลา 30 นาที)

05.30 น.     ออกจากปั้ม ปตท. มุ่งหน้า "วัดพระธาตุเขาน้อย"

                 ชมพระอาทิตย์ขึ้น สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่าน (45 นาที)

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเมืองน่าน ลูกค้าซื้อทานเอง (1 ชม. 30 นาที)

08.00 น.     "พระธาตุแช่แห้ง" เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ (1 ชม.)

09.30 น.     "วัดมิ่งเมือง" "ศาลหลักเมืองจังหวัดน่าน" ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล (30 นาที)
10.00 น.     "ร้านกาแฟไทลื้อ" และ "ร้านลำดวนผ้าทอ" แวะจิบกาแฟ และเลือกซื้อผ้าย้อมประจำเมืองน่านไว้ใส่ระหว่างเที่ยวน่าน (45 นาที)

11.00 น.     "วัดภูเก็ต" สร้างอยู่บนเนินเขา ไหว้พระสะเดาะห์เคราะห์ และถ่ายภาพชมวิวธรรมชาติ (1 ชม.)

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าซื้อทานเอง (1 ชม.) (พร้อมลูกค้าซื้อของตามอัธทยาศัยเพื่อนำขึ้นไปทางบนดอย)

14.00 น.     "อุทยานแห่งชาติดอยภูคา" เก็บของเข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว (เต้นท์ 1 หลัง นอน 2 ท่าน พร้อมเครื่องนอน)

15.00 น.     ชมวิวธรรมชาติพระอาทิตย์ตก ลานดูดาวบนดอยภูคา (พักผ่อนตามอัทยาศัย)

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น (ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้เมนูแนะนำ ไก่ทอดมะแข่วน) (1 ชม.)

19.00 น.     พักผ่อนตามอัทธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ พบกันวันถัดไป


วันที่สาม


06.00 น.      ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนดอย (ตามอัทธยาศัย)

                  ถ่ายภาพชมวิวจุดที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร (15 นาที)

06.30 น.      รับประทานอาหารเช้า และโอวันติน กาแฟ  ทานกาแฟ "ร้านกาแฟดอยภูคา" ( 1 ชม.)

09.00 น.      ออกจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มุ่งหน้าเข้าสู่บ่อเกลือ

11.00 น.      "บ่อเกลือ" การทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์ พร้อมซื้อของฝาก

12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าซื้อทานเอง 

12.45 น.      ออกจากบ่อเกลือ 

14.00 น.      ทำบุญไหว้บนดอยตามจุดที่เป็นวัด.....

16.00 น.      เข้าที่พักตัวเมืองน่าน ใกล้ถนนคนเดินน่าน เช่าจักรยานปั่นรอบเมืองน่าน (พักผ่อนตามอัทธยาศัย)

18.00 น.      ชมถนนคนเดินทางน่านพร้อมนั่งทานขันโตกตามอัทธยาศัย ด้านหลังวัดภูมินทร์พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

20.00 น.      เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ พบกันวันถัดไป


วันที่สี่

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30 น.      บอกกระซิบรัก ณ "วัดภูมินทร์" (45 นาที)

09.30 น.      "วัดศรีพันต้น" สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา โบสถ์สีทองเหลืองอร่ามสวยงามมาก (30 นาที)

10.15 น.      "วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร" เป็นวิหารขนาด ใหญ่รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันใดด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลางทำเป็นประตูใหญ่ (30 นาที)

11.00 น.      "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน" ชมงาช้างดำ (45 นาที)

12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง ลูกค้าซื้อทานเอง (1 ชม)

14.00 น.      "พระธาตุช่อแฮ" จังหวัดแพร่ไหว้พระธาตุก่อนกลับ กทม. เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต เป็นพระธาตุประจำปีขาล (1 ชม.)

16.00 น.      แวะซื้อของฝาก พร้อมรับประทานอาหารเย็น ลูกค้าซื้อทานเอง (1 ชม.)

17.00 น.      มุ่งหน้าเข้าสู่ กทม. เดินทางโดยสวัสดิภาพ

24.00 น.      จบทริปน่านเดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วแต่สถานการณ์จำเป็น


ขั้นตอนการจอง

1. แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเลือกที่นั่งว่าง 

2. ขั้นตอนการชำระเงินแบ่งจ่าย 3 ครั้ง

    2.1 กรณีเดินทาง 1 ท่าน ราคา 3,999 บาท

         2.1.1 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ล็อคที่นั่ง  ชำระเงินจำนวน 500 บาท/ท่าน 

         2.1.2 ครั้งที่ 2 ณ วันก่อนเดินทาง 45 วัน ชำระเงินจำนวน 2,000 บาท/ท่าน

         2.1.3 ครั้งที่ 3 ณ วันเดินทางก่อนขึ้นรถ ชำระเงินจำนวน 1,499 บาท/ท่าน

    2.2 กรณีเดินทาง 2 ท่าน ราคา 7,500 บาท

          2.1.1 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ล็อคที่นั่ง  ชำระเงินจำนวน 1,000 บาท/ท่าน 

         2.1.2 ครั้งที่ 2 ณ วันก่อนเดินทาง 20 วัน ชำระเงินจำนวน 3,500 บาท/ท่าน

         2.1.3 ครั้งที่ 3 ณ วันเดินทางก่อนขึ้นรถ ชำระเงินจำนวน 3,000 บาท/ท่าน

3. หลังโอนเงินถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุผู้รับผลประโยชน์และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผลประโยชน์ เพื่อทำประกันภัย

4. ก่อนวันเดินทาง 1 วัน จะได้รับการยืนยันทะเบียนรถและเบอร์โทรคนขับ


สำคัญมาก!!!!! โปรดอ่าน!!!!!!


(ถ้าท่านเดินทางมาไม่ถึงจุดขึ้นรถภายในเวลาที่กำหนดทางเรามีความจำเป็นต้องออกรถทันที เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากต้องรอท่าน และทางเราจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นได้ เพราะทุกครั้งก่อนวันเดินทาง วัน ทางเรามีการ ส่ง SMS / Line แจ้งท่านแล้วทุกครั้ง จะส่งให้สำหรับคนที่ใช้ชื่อการจอง คนเท่านั้น)


หมายเหตุ 

1. ผู้ร่วมเดินทางต้องครบ 9 ท่านขึ้นไปรถจึงสามารถออกเดินทางได้

2. ลูกค้าที่ต้องการยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนออกเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวนภายใน 5 วัน


***สำรองที่นั่ง***


ID Line : fon_rover หรือ @friendshipvan

(ทำการจองที่นั่งผ่าน Line เท่านั้น)


ติดต่อ: 095-7803969 ฝน  ติดต่อได้


 หรือ 

เมื่อแอดไลน์แล้วรูปโปรไฟล์ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่แสดงว่าผิดคน

Line@: @friendshipvan

http://line.me/ti/p/eaYYfqXIpV คลิ๊กเลย


www.facebook.com (ส่วนตัว)

www.facebook.com (เพจ)ภาพถ่ายทริป 2 - 5 ธันวาคม 2560เลือกที่นั่งได้  ไป-กลับ ด้วยรถคันเดิม

มีรายชื่ออัพเดตหน้าเว็บไซด์ ไม่แวะเที่ยว

เน้นกลับเร็วเพื่อพักผ่อน พร้อมลุยงานในวันต่อไป
(รถใช้น้ำมัน) ไม่ต้องเสียเวลาเติมแก๊ส/ก๊าซ

นั่งสบาย กว้างขวาง ขาไม่ติดเบาะ ปรับเอนนอนได้
เพราะมี 3 แถว ไม่เหมือนรถวินทั่วไปที่มี 4 แถว 
(ท่านที่เคยนั่งรถตู้วินคงนึกภาพออกนะค่ะ)

รถตู้ เบาะ 3 แถว 9 ที่นั่ง + หน้า 1 ที่นั่ง
มีข้อมูลต่อ

Tags : กระซิบรัก